Vitir Namazına Nasıl Niyet Edilir?(EN iyi 5 ipucu)

Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vitir namazı için nasıl niyet edilir? Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vacip vitir namazımı kılmaya şeklinde niyet edilebilir.

Geçmiş vitir namazına nasıl niyet edilir?

– Vitir Namazının kazası için; “ Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım vitir namazını kılmaya” veya “ Niyet ettim Allah rızası için, üzerimde olan bir vitir namazını kaza etmeye.” şeklinde niyet edilerek 3 rekat aynı şekilde kılınır. Vitrin kazası farz değil vaciptir.

Vitir namazında nasıl tekbir alınır?

– Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah’u Ekber” denir. – Sübhaneke okunur. – Fatiha okunur: – Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

Vitir namazı terk edilir mi?

Vitir namazı vacip namazıdır ve yatsı namazı kılındıktan sonra sabah vakti gelinceye kadar herhangi bir samanda kılınmaktadır. Vitir namazı da zamanında kılınamayabilir. Vaktinde kılınamamış olan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vacip olmaktadır. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnet olmaktadır.

You might be interested:  Kulak Deliği Iltihabı Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Vitir namazının üçüncü rekatında ne okunur?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me’âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442).

Kasten kılınmayan namazın kazası olur mu?

CEVAP: Namaz, İslâm’ın olmazsa olmazlarından bir görevdir. Bile bile kılınmayan namazların kazası yoktur. Kılamadığın namaz olursa o zaman daha sonraki vakitte önce kılamadığın namazı, sonra vaktin namazını kılarsın. Yani iki namazı birlikte kılmış olursun.

Vitir Namazı kazası ne zaman kilinir?

Vitir namazının kazasını kılmak vaciptir. Diğer kaza namazlarında olduğu gibi vitir namazının kazasınında belli bir vakti yoktur. Her zaman kılınabilir. Yatsı namazının kazası ile vitir namazının kazası peşi peşine kılınması gerekmez.

Vitir namazında tekbir unutulursa ne yapılır?

Bunun yerine namazın sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar.

Kunut duası bilmeyen ne okur?

Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.

Vitir namazında kunut dualarını okumak şart mı?

Hanefi mezhebine göre vacip olan vitir namazında okunan kunut duasını bilmeyenler yerine herhangi bir sure okuyabilir. Meşru olan duayı okumak sünnettir.

Yatsı namazında vitir namazı Kılınmazsa olur mu?

Yatsı ile vitir namazı ayrı ayrı namazlardır. Birinin kılınmaması diğerine engel olmaz. Vitir namazı Hanefiye göre vacip olduğu için terkedilmemesi gerekir. Onu da kılmak gerekir.

Vitir namazını kılmamak günah mi?

Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü’l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir.

You might be interested:  Yurt Dışı Nasıl Yazılır?(Çözülmüş)

Vitir namazı Kılınmazsa günah olur mu?

Vitir namazının vâcip olduğu konusunda Ebû Hanîfe’nin görüşü Hanefî kaynaklarında, “Allah size bir namaz ilâve etti, o da vitirdir” hadisi (Müsned, VI, 7) ve Resûl-i Ekrem’in üç defa vurgulayarak söylediği, “ Vitir gereklidir, kim vitir kılmazsa bizden değildir” sözüyle (Müsned, V, 357; Ebû Dâvûd, “ Vitir ”, 2)

Vitir namazının 3 rekatında sübhaneke okunur mu?

Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vitir namazı kılmaya denilerek namaza başlanır. Allahu Ekber denilip sübhaneke okunur. Ardından besmele çekilerek fatiha suresi okunur. Ardından zammı sure yani kurandan en az 3 ayet okunur.

Vitir namazında son rekatta ne okunur?

Kunut duaları vitir namazının son rekatına başladıktan sonra Fatiha ve namaz suresi okunmasının ardından tekbir getirilerek 1 yada 2. kunut duası okunmaktadır. Kunut duaları, herhangi bir sıkıntıdan kurtulmak için Allah’a dua etmek ve sığınmak anlamında okunması tavsiye edilen bir duadır.

Vitir namazının 3 rekatında zammı sure okunur mu?

Vitir Vacip Namazının 3. – Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur. – Sonra tekrar tekbir alınır. Bu tekbir niyet etmeden sadece “Allahu Ekber” demek sureti ile yapılır ve tekrar eller bağlanır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *