Vitir Namazı Nasıl Kılınır?(Çözülmüş)

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Vitir namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur?

Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vitir namazı kılmaya denilerek namaza başlanır. Allahu Ekber denilip sübhaneke okunur. Ardından besmele çekilerek fatiha suresi okunur. Ardından zammı sure yani kurandan en az 3 ayet okunur.

Vitir namazında kunut duası yerine ne okunur?

Eğer bir kişi vitir namazının 3. rekatında okunan Kunut duasını bilmiyorsa ya da ezberleyemiyorsa “Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe’n-nâr” (Bakara, 201) ayetini okuyabilirler.

Vitir namazı 3 rekatta hangi dua okunur?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me’âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442).

You might be interested:  Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?(En iyi çözüm)

Vitir namazında kunut dualarını okumak şart mı?

Hanefi mezhebine göre vacip olan vitir namazında okunan kunut duasını bilmeyenler yerine herhangi bir sure okuyabilir. Meşru olan duayı okumak sünnettir.

Yatsı namazının vitrinde hangi dualar okunur?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Vitir namazının son rekatında Fâtiha ve ek süreden sonra okunan dua nedir?

Kunut duaları yatsı namazının ardından kılınan vitir vacip namazında okunan dualardır. Kunut duaları vitir namazının son rekatına başladıktan sonra Fatiha ve namaz suresi okunmasının ardından tekbir getirilerek 1 yada 2. kunut duası okunmaktadır.

Kunut duası okumanın hükmü nedir?

Kunût Tekbiri ve Dualarının Hükmü Vitir namazının üçüncü rekatinde Kunut Duası okumak, Hanefi Mezhebi’ne göre vaciptir. Diğer üç sünnî mezhebe göre, vitir namazında kunût duası okumak sünnettir. Caferî Mezhebi’ne göre ise, vitirde kunût okumak, kuvvetli bir müstehaptır.

Namazda kunût nedir?

Bu dua yatsı namazından sonra kılınan vitir namazında okunan bir duadır. Kunut Duası 1 ve 2 olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hanefiler genellikle yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekatında Kunut Duası okumanın vacip olduğunu söylemektedir. Kunut Duasına başlamadan önce tekbir getirmek gerekir.

Vitir namazının sehiv secdesi nasıl yapılır?

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir: Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir.

Vitir namazı kılmak farz mıdır?

Vitr namazı ya da diğer bir telaffuzu ile vitir, Yatsı namazının ardından kılınan ve Hz. Peygamber tarafından hayırlı olduğu müjdelenen namazdır. Hanefilere göre 3 rekat olarak kılınan vitr namazı, vacip olarak kabul edilirken, diğer mezheplerde sünnet olarak kabul edilir.

You might be interested:  Sonda Nasıl Takılır?(Soru)

Vitir namazında felak ve nas okunur mu?

Her namaz da aynı ayet ve aynı surelerin okunmasının mehruh olması imamlar için olduğu bildirilmektedir. Hatta vitir namazında bile, devamlı kevser, ihlas ve felak nas surelerini okumasında bir sakınca yoktur.

Peygamber Efendimiz vitir namazını ne zaman kılardı?

Peygamber (s.a.s.), “ Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü’l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222).

Kunut dualarını okumak farz mı?

Yatsı namazının akabinde kılınan üç rekatlık bir namazdır. Hz. Vitir namazı gibi vitir namazında kunut yapmak da vaciptir. Kunut duasını okumak ise sünnettir.

Vitir namazında kunut dualarını unutursak ne yapmalıyız?

Vitir namazında kunut tekbiri almayı unutan ne yapacak? Bir kimse kunut yapmayı unutur ve rükûdan sonra hatırlarsa, ondan kunut düşmüş olur. Bunun yerine namazın sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar.

Vitir Vacipte sehiv secdesi olur mu?

Gerek sünnet namazlarda, gerekse farz olan namazlarda sehiv secdesi yapılır. 3. Vitir namazlarının tekbir ve kunut duasını unutmak. Rükûda iken hatırlasa, doğrulup kunut okumaz. Sonunda sehiv secdesini yapmakla yetinir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *