Tez Nasıl Yazılır?(EN iyi 5 ipucu)

TEZ NASIL YAZILIR?

 1. Tez danışmanınız olacak olan hocayı doğru seçin.
 2. İlginiz olan konuya yönelin.
 3. Seçtiğiniz konuyu sınırlandırın.
 4. Hipotezinizi kurun.
 5. Araştırma planı geliştirin.
 6. Araştırma metodunu kesinleştirin.
 7. Okuma ve not alma çalışması.
 8. Kaynak kontrolü.

En kolay tez nasıl yazılır?

Tez Hazırlama (5 YAZMA AŞAMASI (Word Programında başlık nedir nasıl başlık…

 1. Kaynakça sıkınıtısı çekmeyeceğine emin ol.
 2. Danışmanınla konuş ortka bir konuda hem fikir olun.
 3. Kendine bir konu listesi hazırla.
 4. Konuyu Danışmanınla Sınırla.
 5. Kütüphaneye git kitapları karıştır, tezleri karıştır.

Üniversite bitirme tezi nasıl hazırlanır?

Lisans tezi nasıl yazılır

 1. Tez konusu seçilir.
 2. Tez öneri formu hazırlanır.
 3. Literatür taraması yapılarak benzer konular toplanır.
 4. Yazım aşamasına geçilir.
 5. Tez yazım kılavuzuna göre düzenleme yapılır.
 6. İntihal raporu alınır.
 7. İntihal oranı yüksekse intihal düşürme yapılır.
 8. Tez tamamlanarak teslim edilir.

Tez metni nasıl yazılır?

Tez yazımında açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir. Anlatım üçüncü tekil şahıs olarak ve mümkünse edilgen (pasif) biçimde yapılmalıdır.Kısa ve öz cümleler yeğlenmelidir. Tez yazımında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınlarından olan Yazım Kılavuzundan yararlanılabilir.

1 ayda tez yazılır mı?

Tez hazırlama süresi bölüme, konuya ve yazan kişiye göre değişir. Tez yazarken kaynak bulma zamanınızı alabilir. Eğer kaynaklara ulaşmada sorun yoksa kısa sürede tezi tamamlayabilirsiniz. Tez yazma tekniklerini iyi bilen birisi 1 ayda yüksek lisans tezi yazabilir.

You might be interested:  Kulak Kiri Nasıl Temizlenir?(Çözüm bulundu)

Iyi bir tez nasıl yazılır?

Tez hazırlama için temel gereksinimler

 1. Araştırmanın konusu ve sorusu yeterli ölçüde tanımlanmış olmalıdır.
 2. Öne sürülecek argüman ve tez mantık sınırları çerçevesinde olmalıdır.
 3. Tezler ve ilgili iddialar sayısal veya sözel kanıtlarla desteklenmelidir.
 4. Çalışma özgün olmalıdır, kaynak derlemesinden ibaret kalmamalıdır.

Lisans bitirme tezi kaç sayfa olmalı?

Genelde çok zor olmayan 50-60 sayfa aralığında literatür taraması şeklinde hazırlanması gereken çalışmaya bitirme tezi denir. Buna aynı zamanda bitirme ödevi ya da bitirme projesi adı da verilir.

Tez giriş kısmında ne yazılır?

Tezin giriş bölümü temel olarak okuyucunun teze hazırlandığı bölümdür. Bu bölümde tez konusunda ön bilgiler verilir ve okuyucunun tezin neden ve nasıl yapıldığı ile ilgili olarak bilgi sahibi olması amaçlanır.

Tezde ekler kısmı nasıl yazılır?

Başlıklar Ek A, Ek B şeklinde olup tez metni içerisindeki sunuş sırasına göre Eklerin başına konacaktır. Eklerdeki alt başlıklar, A.1, A.1.1 şeklinde olmalıdır. (Yazıma ilişkin kurallar ilgili alt bölümlerde ayrıca verilmektedir.) Her bir ek bölümü, yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Tez yazarken nelere dikkat etmeliyiz?

Tez Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler

 1. 1.Araç ve Gereçlerinizi Belirleyin.
 2. Son Tarihlerinizi Belirleyin.
 3. 3. Literatür Taraması ile Başlayın.
 4. Tez Başlığınızı Belirleyin.
 5. Tezin Alt Başlıklarını Belirleyin.
 6. Literatür Taramasını Yazın.
 7. 7. İç Bölümleri Yazın.
 8. 8. Sonuç Bölümünü Yazın.

Tez ifadesi nedir?

En basit şekilde ifade etmek gerekirse bir tez cümlesi, “Bu yazı ne hakkında?” sorusuna cevap verir. Buna ek olarak, bir tez cümlesi; bir iddiadır, bir gerçek ya da gözlem değildir. Gerçekler, yazıda tezini desteklemek için kullanılır.

Tez ödevi kaç punto ile yazılır?

Tezin adı, büyük harflerle, ortalanarak ve koyu olarak yazılmalıdır (14 veya 18 punto font kullanılması uygun olur). Tez adının bir satıra sığmaması durumunda 1,5 aralıkla yazılmalıdır.

You might be interested:  Asteğmen Nasıl Olunur?(EN iyi 5 ipucu)

Tez hazırlama aşamaları nelerdir?

Tezin 6 hazırlama aşaması nedir

 • Giriş
 • Kuramsal Çerçeve.
 • Yöntem.
 • Bulgular ve Tartışma.
 • Sonuç
 • Kaynakça.

Tez yazarken kullanılan yöntemler nelerdir?

Tez Konusu Seçimi

 • Konuyu Sınırlandırma. Geniş bir konu üzerinde çalışılması araştırmayı zorlaştırdığı gibi,dar olması da araştırmayı gereksiz kılar.
 • Hipotez Kurma.
 • Araştırma Metodu Belirleme.
 • Geçici Plan.
 • Geçici Kaynakça Oluşturma.
 • Okuma ve Not Alma.
 • Tez Yazımı Bittikten Sonraki Süreç

Bitirme tezi ne zaman teslim edilir?

Genellikle, 1. dönem haftasında proje öneri formu; 5. ve 9. haftalarında ara raporlar teslim edilmelidir. 13. haftasında bitirme projesi teslim edilmelidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *