Mali Müşavirlik Nasıl Olunur?(EN iyi 5 ipucu)

Mali müşavir olmak için üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, siyasal bilimler, muhasebe, bankacılık, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinde okumak gerekir. Mesleki yeterlilik sınavından hemen sonra adayların üç sene staj eğitimi görmesi gerekir. Eğitim ve staj sürecinin ardından ise mesleğe girilebilir.

Kaç yaşında mali müşavir olunur?

Mali müşavir olmak için hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından herhangi birisinden, lisans mezunu olmak gerekir. Ayrıca mesleki yeterlilik sınavlarını kazananları, 3 yıllık staj dönemi bekliyor.8 sene sürecek eğitim ve staj ile mesleğe geçiş yapılabiliniyor.

Mali müşavir nasıl bir meslek?

Mali müşavir, firma ve işletmelerin mali – muhasebe işlemlerinde devlet adına görevlendirilen bir meslek dalıdır. Görevleri, tüzel ve gerçek kişiliğe sahip işletmelerin muhasebe işlemlerini yürütmek, mali tabloları hazırlamak, prosedürlerle ilgili rapor ve belgeleri işleme hazırlamaktır.

Mali Müşavirlik Belgesi nasıl alınır?

Ruhsat Başvuru İşlemleri

 1. Ruhsat formu.
 2. Oda kayıt formu.
 3. Sınav kazandı yazısı
 4. 7 adet biyometrik (5*6)fotoğraf.
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 6. Adli sicil kaydı (e-devletten İzmir SMMM Odası verilmek üzere alınabilir)
 7. E-devletten alınmış Yüksek Öğrenim Belgesi.
 8. İkametgah (e-devletten alınabilir)

2 yıllık üniversite mezunu mali müşavir olabilir mı?

Ne yazık ki her üniversite mezunu, mali müşavir olamıyor. Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans lisans bölümlerinden mezun olan kişiler mali müşavir olabilirler.

You might be interested:  Eca Kombi Ase Uyarısı Nasıl Giderilir?(Doğru cevap)

Mali müşavir nasıl olunur 2021?

Mali müşavir olmak için üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, siyasal bilimler, muhasebe, bankacılık, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinde okumak gerekir. Mesleki yeterlilik sınavından hemen sonra adayların üç sene staj eğitimi görmesi gerekir. Eğitim ve staj sürecinin ardından ise mesleğe girilebilir.

SMMM staj başlatma sınavı 2021 ne zaman?

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI 2021 NE ZAMAN? SMMM staj başlatma sınavı 2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Mali Müşavir kaç yıllık?

Gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Mali müşavirlik, son derece popüler bir meslek grubu olmakla beraber yeni mezunların sıklıkla tercih ettiği bir meslektir. Eğitim, staj ve sınavlarla beraber 6- 7 sene aralığında bir çaba gösterilen bir meslektir.

Bir muhasebeci ne kadar maaş alır?

2022 Muhasebeci Maaşları Muhasebeci maaşı ortalama aylık ücret 6.500 TL civarında. Ortalama ücret, bir meslekte çalışan işçilerin yarısının bu miktardan daha fazla ve yarısının daha az kazandığı ücrettir.

Mali müşavirlik saygın bir meslek mi?

serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleği de diğer saygın meslekler gibi bir meslektir. 4 yıllık lisans mezunu olmak yanında staj ve mesleki sınavları geçmek gerekir.

Mali müşavirlik firmaları ne iş yapar?

Finansal tabloları ve vergi beyannamelerini denetler, İşletmelere mali konularda yardımcı olarak; mevzuata uygun olarak belgeleri inceler, denetimlerini ve tasdik işlemlerini yapar, İşletmelere muhasebe, finans, işletmecilik, mali mevzuat uygulamaları ile ilgili konularda danışmanlık yaparlar.

Muhasebenin tanımı nedir?

İşin terminolojisinden başlayacak olursak muhasebe, ekonomik faaliyetler yürüten tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bilim dalıdır.

SMMM olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir?

 • T.C.
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkartılmış olmamak.
 • Belirli bir süre Mali Müşavirlik Stajı yapmak.
 • İlgili bölümlerden en az lisans mezunu olmak.
 • Türk Ceza Kanunu 53.
You might be interested:  Diş Hassasiyeti Nasıl Geçer?(Çözülmüş)

SMMM kaşe almak zorunlu mu?

Madde 15- Kaşelerin şekli, imali, teslimi, kullanımı, yenilenmesi ve bedeli konularında sirküler yayınlamaya Birlik Genel Kurulu yetkilidir. Geçici Madde 1- Kaşe almamış meslek mensupları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde, kaşe almak zorundadır.

SMMM ne demek?

Serbest muhasebeci mali müşavir ( SMMM ), şirket finansal bilgilerini analiz etmek, hizmet verdiği kurumun vergi vb. yasal yükümlülüklerini takip etmek ve finansal faaliyetlerinin kaydını tutmakla sorumludur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *