Makale Nasıl Yazılır?(Soru)

Makale yazarken sade bir dil tercih edin ve ‘ben’ dili kesinlikle kullanmayın. Kişisel görüş değil, kanıtlanmış bilimsel verilere göre tezinizi savunun. Çelişkiye yer vermemeye çalışın. Kaynak güvenilirliğine dikkat edin, güvenmediğiniz kaynakları kullanmayın.

Makale nasıl yazılır ve örnekleri?

Akademik makale nasıl yazılır? – Örnek Makale, İnceleme

 1. Başlık belirlenir.
 2. Başlığın altına (ortaya veya sağa yaslı) makale yazarının adı ve soyadı gelir.
 3. Anahtar kelimeler eklenir.
 4. Giriş bölümü yazılır.
 5. Makalenin ana gövdesi hazırlanır.
 6. Sonuç bölümü ile makalenin elde ettiği sonuç ifade edilir.
 7. Kaynakça hazırlanır.

Makale nasıl yazılır kuralları nelerdir?

Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, tercihen 70 000 vuruş (boşluklar dâhil) – sayfa başına yaklaşık 3 450 karakter, 20 sayfa – civarında olmalıdır. Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır.

Bir makalenin giriş kısmı nasıl yazılır?

Makalenin “ Giriş ” kısmının maksimum 1 (bir) sayfadan oluşmasına özen gösteriniz. “ Giriş ” kısmının temel amacı, hazırlanan yayınla ilgili, araştırmacıya konu veya problem hakkında ön bilgi sunmaktır. Bu ön bilgiyi sunarken fazla detaylı ve gereksiz cümlelerden kaçınınız.

Makale yazısı nedir örnek?

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

You might be interested:  Pharmaton Nasıl Kullanılır?(Çözüm bulundu)

Güzel bir makale nasıl yazılır?

Makale yazarken sade bir dil tercih edin ve ‘ben’ dili kesinlikle kullanmayın. Kişisel görüş değil, kanıtlanmış bilimsel verilere göre tezinizi savunun. Çelişkiye yer vermemeye çalışın. Kaynak güvenilirliğine dikkat edin, güvenmediğiniz kaynakları kullanmayın.

Bilimsel araştırma makalesi nasıl yazılır?

-Problemin ne olduğu ve kapsamı, mümkün olan bütün açıklıkla sunulmalıdır. -Araştırmada kullanılan yöntem (ve eğer gerekli görülürse neden o yöntemin seçildiği) açıklanmalıdır. – Araştırmanın ana bulguları belirtmelidir. -Bulguların ortaya çıkardığı ana sonuçlar ortaya konmalıdır.

Iyi bir akademik makale nasıl yazılır?

Akademik Makale Nasıl Yazılır?

 1. Makalesini Yazacağınız Çalışmaya Karar Verin.
 2. Bir Makale Şablonu Oluşturun.
 3. Literatüre Hakim Olun.
 4. İlk Önce Makalenin Metodoloji Kısmını Yazın.
 5. Literatürü Bir Şablona Oturtun.
 6. Makalenin Sırasıyla Giriş, Sonuçlar, Tartışma ve Özet Bölümlerini Yazın.
 7. Makalenizdeki referanslarınızı Kontrol Edin.

Sonuç kısmında ne yazılır?

Makalenin temeli Şüphesiz, bir makalenin her bölümü önemlidir. Ancak sonuç bölümünde çalışmadan elde edilen bulgular yer alır ve bunlar doğrultusunda kısa bir değerlendirme yapılır. Hipotezin geçerliliği konusunda yargıda bulunulur. Hatta sonuca bağlı öneriler de bir arada işlenebilir.

Kimlerin makalesi yayınlanır?

Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir? Öncelikle şunu söylemekte fayda var: Teknik olarak, herhangi bir insan, herhangi bir akademik dergide yayın yapabilir. Bunun için bir unvan veya statü aranmamaktadır; bu da bilimin herkesin katkısına açık doğasının bir yansımasıdır.

Tez giriş kısmı nasıl yazılır?

Tezin giriş bölümü temel olarak okuyucunun teze hazırlandığı bölümdür. Bu bölümde tez konusunda ön bilgiler verilir ve okuyucunun tezin neden ve nasıl yapıldığı ile ilgili olarak bilgi sahibi olması amaçlanır.

Makale giriş kısmı kaç kelime olmalı?

Bilimsel makalede giriş bölümünün aşırı uzun olmasından kaçının. 500-1000 kelime içeren bir giriş bölümü ideal uzunluktadır diyebiliriz.

You might be interested:  Bilgisayarda Kopyala Yapıştır Nasıl Yapılır?(En iyi çözüm)

Ödevlerde giriş bölümü nasıl yazılır?

Giriş Bölümünüze hipotezinizi, savunduğunuz düşünceyi yazarak başlayabilirsiniz. Giriş bölümüne başlarken konuyu daha en başından dallandırıp budaklandırmayın. Cümleler kısa, net ve basit tutulmalıdır. Bu konuyu neden seçtiğinizi belirtin.

Makale nedir kaça ayrılır?

Makaleler yazılış amaçlarına göre bilimsel ve gazete makaleleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Makale ne yazısıdır?

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da ” makale ” denir.

Makale nedir çeşitleri nelerdir?

Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale ” ve “meslekî makale ” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *