Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Nasıl Bozulur?(Soru)

Kesinleşmiş mahkeme kararı bozulur mu?

Kesinleşmiş mahkeme kararı da artık “uygulanabilir yani yerine getirilmesi talep edilebilir” bir mahkeme kararına dönüşmüş olur. Bu karar bu kez de istinaf mahkemesine yani Bölge Adliye Mahkemesine gönderilecektir.

Mahkeme kararından sonra ne olur?

Örnek olarak ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu karar verildiği anda kesinleşmemiştir. Şayet temyiz süresi içinde karar temyiz edilmez ise kesinleşmiş olur, temyiz edilmesi durumunda ise Yargıtay’ın dosyayı incelemesi beklenmektedir. Bu incelemeden sonra verilecek olan karar kesin karar niteliğinde olabilecektir.

Kesinleşmiş karar kaç gün içinde tebliğ edilir?

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 321.maddesinin 2.fıkrasına göre; kararın tefhimi için hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanamadığı ve bu nedenle zorunlu olarak hüküm özetinin tefhim edildiği hallerde, gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması

Mahkeme kararı ne zaman kesinleşir?

-Birincisi, gerekçeli karara karşı kanunda tanımlanan sürede kanun yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşir. -ikincisi, gerekçeli karara karşı kanun yoluna başvurulması ve istinaf ve temyiz incelemesi yapan üst dereceli mahkemelerin de hükmü hukuka uygun bularak onaması halinde karar kesinleşir.

You might be interested:  Numaranın Kime Ait Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?(EN iyi 5 ipucu)

Hakimin beraat kararına savcı itiraz ederse ne olur?

Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok 3 gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mahkemeye gönderir. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı itiraz ise doğrudan sulh ceza hâkimliğine yapılır.

Istinaf bozma kararından sonra ne olur?

İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemelerin verdiği kararı inceledikten sonra kararı bozma yetkisine sahiptir. Bölge adliye mahkemesi tarafından kararın bozulması durumunda yeniden yargılama süreci başlar. Dosya hakkında doğru kararın verilmesi için Bölge adliye mahkemesi görev yapmaktadır.

Dava kesinleşme şerhi nedir?

Kesinleşme şerhi ne demektir, tanımı; Mahkeme ilamlarının tapu sicilinde infaz edilebilmesi için aranan bir şerhtir. Bu şerh ilamın kesinleştiğini belirtir nitelikte kararın altına not düşülerek yazılır. Mahkeme başkanı veya hakimi tarafından imzalı ve mühürlü olması gerekiyor.

Mahkeme en fazla kaç kez ertelenir?

Duruşmanın kaç kez ertelenebileceği konusunda kesin bir kural olmadığından gerektiği kadar ertelemek hakimin takdirindedir.

Karara çıkmış dosya ne zaman kapanır?

Davası karara çıkmış ifadesinin anlamı, nihai kararın verilmiş olduğunu gösterir. Yani aynı zamanda son karar olarak da ifade etmek mümkün. Bu durum ceza mahkemelerinde 15 gün, hukuk mahkemelerinde ise 30 günü bulabilir.

Gerekçeli karara nereden ulaşabilirim?

4 Gerekçeli Karar Nasıl Öğrenilir? Sorusuna çözüm arayanlar için takip edilmesi gereken yollar şu şekildedir:

  1. Dilekçe verilerek ilgili kurumlara başvuru yapılması
  2. UYAP bilgi bankasından sorgulama yapılması ve bilgi alınması
  3. www.turkiye,gov.tr adresi ya da E-Devlet Sisteminden sorgulama işlemlerinin yapılması

Kesinleşme şerhi olmadan karar kesinleşir mi?

Mahkemece ilama kesinleşme şerhinin işlenmesi ilamın kesinleşmiş sayılması için zorunlu değildir. O halde dayanak ilam karar düzeltme isteminin ret tarihinde kesinleştiğinden, bu tarihten sonra yapılan icra takibinde Yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.

You might be interested:  Türk Edebiyatı Nasıl Yazılır?(Mükemmel cevap)

Istinaf kararı nasıl kesinleşir?

İstinaf Kararlarının Temyizi ve Temyiz Süreci Temyiz incelemesi sonunda 3 farklı karar verilebilir: Onama, Düzelterek Onama, Bozma. Temyiz incelemesi sonunda onama kararı verilmesi halinde, karar kesinleşir.

Mahkeme gerekçeli karar nasıl tebliğ edilir?

Gerekçeli karar son celsede yani hükmün açıklandığı celsede hakim önünde hazır iseler kendilerine en son bildirdikleri adrese tebliğ edilir. Tebliğ alındığı tarih yasal sürenin başladığı tarihtir. Ancak hüküm yüzüne karşı okunan kişilere tebliğ yapılmaz.

Dosya durumunda gerekçeli karar yazıldı ne demek?

Gerekçeli karar yazıldı demek davaya bakan hakimin mahkeme içinde taraflara tefhim etmiş olduğu hükmün fırkasına “ hangi hukuksal nedenlere” bağlı olarak ulaştığını göstermektedir. Kısa kararın gerekçeyle birlikte yazıldığını ifade etmektedir.

Nihai karar verildi ne demek?

Hukukta nihai karar kaydedilme durumu, verilmiş olan bir kararın artık değiştirilemeyeceğini ve verilen bu kararın kaydedildiğini gösterir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *