Kaynakça Nasıl Yazılır Apa?(Çözünme)

Bir makale kaynakça olarak nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül “,” işareti konulur.

Kaynakçada APA yöntemi nedir?

APA formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan kaynak gösterme biçimlerinden birisidir. Bu nedenle APA formatı birçok bilim insanı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. APA “ American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği)” kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir.

APA kaynakça nasıl hazırlanır?

APA Çeşidine Göre Kaynakça Hazırlama Bir yazara ait birden fazla yapıta atıf yapılacaksa yayın yılına alfabetik sıraya uygun harfler verilir. Yapıtın yazarının belli olmadığı bir esere atıf yapılırken de yapıt adının ilk birkaç sözcüğü yazılır ve kitabın adı italik yazılırken adından tarihi yazılır.

Iki isimli kaynakça nasıl yazılır?

İki Yazarlı Kaynak: (Alberro ve Alexander, 1999: 99, 108). İkiden Fazla Yazarlı Kaynak: Metin içinde ikiden fazla yazarlı kaynaklara yapılan göndermede sadece ilk yazarın soyadı verilir; diğerleri için “vd.” ifadesi ile parantez içinde yıl ve sayfa numarası belirtilir. (Akalın vd., 2012: 33).

You might be interested:  Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Nasıl Bozulur?(Soru)

Raporlar nasıl kaynak gösterilir?

Raporların dipnot gösterim şekli: Hazırlayan Adı Soyadı, “ Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı, Yılı; Numarası, Web Adresi. Hazırlayan Adı Soyadı, “ Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı; Numarası, erişim: Gün Ay Yıl, Web Adresi.

Kaynak gösterimi nasıl yapılır?

Kaynakça Gösterimi

  1. Kaynağın metin içinde gösterilmesi;
  2. Kaynakların metin sonunda gösterilmesi;
  3. Kaynaklar yazarlarının soyadlarının alfabetik sırasına göre düzenlenmelidir.
  4. Kitap: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.)
  5. Kitap bölümü: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.)

Metin içi atıf nasıl yapılır APA?

APA stilinde metin içi kaynak gösterim, atıfta bulunulan eserin yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve yayın yılının eklenmesini suretiyle yapılmaktadır. Ancak bir kaynaktan doğrudan alıntı yapmanız durumunda, önüne p. veya pp. (s. veya ss.) ilave etmek suretiyle sayfa numara ya da numaralarının da eklenmesi gerekmektedir.

APA atıf nasıl yapılır?

2 yazarlı eserlere atıf yapılırken yazar soyadları arasına Türkçe için araya “ve” bağlacı, İngilizce için “and” ya da “&” koyulur. 3 ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ilk atıfta tüm soyadlar yer alırken sonraki göndermelerde ilk yazarın soyadı ve “ve diğerleri” (İngilizce için et al.) ifadesi yer alır.

APA stili nasıl yazılır?

APA stili & Paraphrasing

  1. Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5cm aralık olmalıdır.
  2. Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.
  3. Üst bilgi olarak sola, makalenin kısa adı tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.
  4. Üst veya alt bilgi kullanılarak yazarın adı kesinlikle yazılmamalıdır.

Performans ödevi kaynakça nasıl hazırlanır?

Kaynakça oluştururken önce yazarın adı ve soyadı, eserin adı, eserin yayınlandığı yayın evi ve basıldığı şehir, eserin basıldığı yıl yazılmaktadır. Bu bilgilerin yazımı sırasında aralarına virgül konulmaktadır.

You might be interested:  Paralelkenarın Alanı Nasıl Bulunur?(Soru)

APA 6 formatı nasıl yazılır?

Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır. Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

APA Yöntemi Nasıl Yapılır?

APA Formatında Tek Bir Yazardan Nasıl Alıntı Yapılır? Yazarın soyadı cümlede belirtilmişse, eserin yayın yılı her zaman yazar adının hemen arkasına parantez içinde yerleştirilmesi gerekmektedir. Parantez içindeki atıflarda ise yazar adından sonra eserin yayın yılının eklenmesi gerekmektedir. (Wan, 2001).

Erişim tarihi nasıl yazılır?

Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır. Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken Yazar Adı alanına Kurum/Site Adı, Soyadı alanına ise Kurum/Site Adı Kısaltması yazılır.

Çeviri Kitap kaynakça nasıl yazılır?

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, çev. Çeviren Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası. Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, çev. Mehmet Aydın (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 11.

Editörlü kitap Kaynakçası nasıl yazılır?

Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “ Kitap – Editörlü ” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “ Kitap Bölümü” türünde atıf yapılır. Editör Adı ve Soyadı (ed.), Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *