Gelir Testi Nasıl Yapılır?

Gelir testi yapılması iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki E devlet sistemi üzerinden kişinin bizzat kendi bilgilerini hane içerisinde yaşayan diğer kişilerin bilgilerini girerek test sonucu beklemesi iken bir diğeri de kaymakamlıklara bağlı olan ilçe SGK merkezleridir.

Gelir testine nereye başvurulur?

Gelir tespiti başvurusu, kişilerin ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılır.

Gelir testi yapılırken nelere bakılır?

Aile bireylerinden burs veya yardım ödemesi alanlar için, aylık ödemenin ortalaması, Diğer tüm gelirlerin aylık ortalaması şeklinde hesaplanır. Harcamalar ise aylık olarak; gıda, giyim, yiyecek, kira, sağlık, eğitim, ulaşım, sigara gibi gider kalemlerinden hesaplanır.

Gelir testi için gerekli belgeler nelerdir?

Bizzat gidilip gelir testine başvurulmalıdır. Muhtarlıktan alınması gereken bir adet ikametgâh belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi istenebilmektedir.

Gelir testi ne zamana kadar geçerli?

Gelir testi için başvuru süresi 30 Kasım 2021 tarihinde sona eriyor. Prim borcunu gecikme cezasız ve zamsız ödeme için ise süre 31 Aralık 2021 tarihinde dolacak.

Gelir testi yaptırdıktan sonra ne olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu gelir testiyle ilgili olarak herhangi bir işlem yapmamaktadır. En fazla gelir testi yaptıracak kişinin başvurusunu alarak ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına göndermektedir. Ancak kişilerin gelir durumu tespit edildikten sonra tescil ve prim tahsil işlemleri SGK tarafından yürütülür.

You might be interested:  Yabancı Hisse Senedi Nasıl Alınır?(Doğru cevap)

Genel Sağlık Sigortası başvurusu nereye yapılır?

Genel Sağlık Sigortası yani GSS başvuruları SYD ‘ye yapılmaktadır. Kişilerin ikamet ettiği adresteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek bizzat başvuru işlemleri alınmaktadır.

2021 gelir testi nasıl yapılır?

Gelir testi yapılması iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki E devlet sistemi üzerinden kişinin bizzat kendi bilgilerini hane içerisinde yaşayan diğer kişilerin bilgilerini girerek test sonucu beklemesi iken bir diğeri de kaymakamlıklara bağlı olan ilçe SGK merkezleridir.

Gelir testi yaptırılmazsa ne olur?

Kanuna göre, sigortalı bir işte çalışmayan ve bakılmakla yükümlü olmayan kişiler için 2021 yılında ayda 107.32 TL GSS primi ödenmesi gerekiyor. Son çıkan yapılandırma kanununa göre, daha önce hiç gelir testine girmemiş olanlar, yapılacak gelir testinde ödeme gücü olmadığı tespit edilirse prim borçları silinecek.

Gelir testi kişi başı ne kadar?

Gelir testi sonucu, aile içinde kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bu kişiler, primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanacaklardır.

Gelir testi tekrar yapılır mı?

Oğlunuz daha önce gelir testine başvurduğu için yapılandırma yasası kapsamında gelir testine başvuramaz. Ancak gerekli görülen hallerde ve/veya GSS’lilerin gelir durumlarının değişmesi sonucu gelir tespitinin yenilenmesi taleplerinin uygun bulunması halinde gelir tespitinin yeniden yapılması mümkün.

Gelir testi asgari ücretin 1 3 fazla ne demek?

Ücretsiz olarak prim ödemeden sağlık hizmeti alabilmeniz için gelir testi sonucunun kişi başına net asgari ücretin 1/3 ‘ünün altında olması gerekiyor. Şu anda yani 2021 yılında net asgari ücret asgari geçim indirimi hariç olarak 2.557,59 TL. Bu durumda asgari ücret 1/3 tutarı 852,53 TL olacaktır.

Gelir testi başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Gelir testi sonuçları ortalama olarak 15 iş günü içerisinde belli olmaktadır. Ancak bu süre başvuru yoğunluğuna göre 30 güne kadar da uzamaktadır.

You might be interested:  Kandaki Crp Yüksekliği Nasıl Düşürülür?(Soru)

GSS aylık ne kadar 2021?

Primini kendileri ödeyenlerin sayısı 7.2 milyon kişiye ulaşıyor. GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında uygulanıyor. 2021 yılında aylık 107.3 TL olan GSS primi, asgari ücret zammının ardından 2022 yılında 161.55 lira olacak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *