Dilekçe Nasıl Yazılır?(Soru)

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Resmi makamlara dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Okul için dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazma kuralları şunlardır;

 1. Sağ üst köşede her zaman dilekçenin yazıldığı tarih gün ay ve yıl olarak yazılır.
 2. Dilekçenin orta üst başlığında okulunuzun adı ve Okulu müdürlüğüne yazılır.
 3. Bilgilerden sonra saygılarımla arz ederim ibaresi kullanılabilir.
 4. Yazının hemen sağ alt köşesine imzanızı atmanız gerekmektedir.

Dilekçe nasıl yazılır tarih?

Genel dilekçelerde, önce sorun (durum) aktarılır ve talepte bulunulur. Tarih: Dilekçenin hangi tarihte verildiğini bilebilmek için, dilekçede tarihin bulunması gerekir. Tarih gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır. Ancak, ayın yazı ile yazılması da mümkündür.

Dilekçe düzeni nasıl olmalı?

Bilgisayarda hazırlanan dilekçe 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Yazı koyu olmayan standart siyah renkte olmalıdır. ➢ Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. ➢ İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır.

You might be interested:  Reyting Nasıl Ölçülür?(Soru)

Bakanlığa dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Dilekçe nasıl yazılır 7 sınıf?

Dilekçe Nedir? Nasıl Yazılır? Özellikleri, Örnekleri

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe nasıl yazılır?

www.dilekceornegi.org isimli web sitesini ziyaret ederek dilekçe örneklerinden faydalanabilirsiniz. Dilekçenizi Milli Eğitim Bakanlığına kapalı zarf ile aps veya iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz. A4 kağıdına klasik dilekçe yazabilirsiniz ama M.E.B sitesinden e-posta da gönderebilirsiniz.

Belediyeye dilekçe nasıl gönderilir?

e- Dilekçe Başvurusu Dilekçenizi doğrudan ilgili Belediye Başkanlığı’nı seçerek ve dilekçe konusunu açık bir şekilde ifade ederek kaydediniz. Dilekçe sahibinin yerleşim yeri veya ulaşılabilir adres beyanında bulunulması gerekmektedir. Dilekçeleriniz ilgili belediyede resmi evrak olarak işleme alınacaktır.

Mahkemeye dilekçe nasıl verilir?

Dilekçe, başka ildeki mahkemeye gönderilmek üzere bulunduğunuz mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Ardından dilekçeyi yazan kişi olarak kendi bilgileriniz ve davanın karşı tarafının bilgileri eklenerek açıklamalar yapılıp var ise delillerden ve eklerden bahsedilmelidir.

Dilekçe tarih nereye yazılır 2021?

Dilekçede tarih yazarken sağ üst köşeye yazılmalıdır. Gün, ay ve yıl olarak yazılmalıdır. İsim ile imza aynı yerde olmalıdır.

Dilekçede nereye tarih atılır?

İç bölgenin sağ üst kısmına dilekçenin tarihi GG.AA.YYYY biçiminde yazılır. Sol alt bölgeye de dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır. Adres yazarken posta kodu biliniyorsa mahalle yazmaya gerek yoktur. Adres açık olmalıdır.

You might be interested:  Faranjit Nasıl Geçer?(Soru)

Dilekçede tarih nereye yazılır 2020?

Madde 5: Dilekçe metninin sağ alt köşesine tarih, hemen tarihin altına imza, imzanın altına da isim soyisim yazılmalıdır.

Dilekçe sayfa düzeni nasıl olmalı?

Dilekçede Sayfa Düzeni Resmi yazışmalarda ve kullanılan yazma programlarında standart olarak sayfanın sol, sağ, üst ve altında 2,5 cm boşluk bırakılır.

Hangi kurumlara dilekçe yazılır?

Günümüzde belediyelere, CİMER’e, SGK ve İŞKUR gibi kurumlara yazılan istek ve şikâyet dilekçeleri ve dava dilekçeleri en yaygın kamu dilekçe örnekleridir. İşte dilekçe örnekleri Devlet kurumlarına istek, şikâyet, öneri, bilgi talebinde bulunma gibi amaçlarla yazılan belgelere dilekçe denir.

Dilekçede neler bulunur?

Dilekçede temel olarak 6 unsur bulunur:

 • Tarih.
 • Makam adı (gerekirse ili veya açık adresi)
 • Konu metni.
 • İmza.
 • Dilekçeyi yazan kişinin adı (soyadı büyük harfle yazılır)
 • Dilekçeyi yazan kişinin adresi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *