Dikdörtgenin Alanı Nasıl Bulunur?(Soru)

Dikdörtgenin alanı genişliği ile uzunluğunun çarpımına eşittir. Yani dikdörtgenin bir uzun kenarı ile bir kısa kenarının çarpımı alanını vermektedir. Dikdörtgenin kısa kenarına a uzun kenarına b dersek; Dikdörtgen Alanı= (a x b) formülünden bulunabilmektedir.

Dikdörtgen alan formülü nedir?

Dikdörtgende karşılıklı iki kenar birbirine eşit olduğu için farklı iki kenarı çarparak alanı bulmak lazımdır. Bunun için dikdörtgenin farklı kenarlarına x ve y dersek; Alan Formülü = x.y şeklindedir.

Alan nasıl bulunur örnek?

Diğer bir deyişle:

  1. Alan = taban × yükseklik veya kısaca A = b × h.
  2. Örnek: Bir dikdörtgenin tabanı 10 santim ve yüksekliği 5 santim ise, o zaman dikdörtgenin alanı 10 × 5 (b × h) = 50 santimetre kare.
  3. Bir şeklin alanını bulurken, cevabın için kare birimlerini (inç kare, fit kare, metre kare, vb.) kullanacağını unutma.

Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur 4 sınıf?

Cevap: Dikdörtgenin uzun kenarı ile kısa kenarı çarpıldığı zaman alanı hesaplanır.

Bir şeyin alanı nasıl bulunur?

A= π x r2 şeklinde hesaplanır. – Dikdörtgenin alanı, kısa kenarla uzun kenarın çarpılması ile bulunur. Yani genişlik ile yüksekliğin çarpımıdır. A= G x Y şeklinde hesaplanır.

Alan nasıl gösterilir?

Alan, genellikle, A harfi ile gösterilir.

Dikdörtgenin alanı kaç cm?

1. Kısa kenarı uzun kenarının 2 katı olan bir dikdörtgenin alanı 32 cm2 olarak verilmiştir.

You might be interested:  Tanık Olduğum Davayı Nasıl Öğrenirim?

Alan nasıl bulunur yamuk?

Yamuğun alanı ise alt taban ile üst taban toplamının, yükseklik ile çarpımının yarısı şekilde hesaplanır.

Bir kenarı verilen dikdörtgenin alanı nasıl bulunur?

Dikdörtgenin alanı genişliği ile uzunluğunun çarpımına eşittir. Yani dikdörtgenin bir uzun kenarı ile bir kısa kenarının çarpımı alanını vermektedir. Dikdörtgenin kısa kenarına a uzun kenarına b dersek; Dikdörtgen Alanı = (a x b) formülünden bulunabilmektedir.

Çevreyi nasıl bulunur?

Çevre tek boyutlu olup bir alanı meydana getiren uzunluklarının toplamına denilir. Diğer bir tanımı ise bir şeklin tüm kenarların toplamı olmaktadır. Bir şeklin çevresini bulmak için o şeklin tüm kenarlarının toplanması gerekir.

Kare ve dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır?

KONU 38: KARE VE DİKDÖRTGENİN ALANI A = a × a = a2‘dir. Karenin alanı, kenar uzunluğunun karesine eşittir.

Dikdörtgen prizmanın alanı nasıl hesaplanır?

Dikdörtgen prizmasının alanı A şeklinde gösterilir. Kenarlar ise a, b, c şeklinde gösterilmektedir. Buradan formül; A= 2 x (ab + bc + ac)^2 şeklinde olur.

5 sınıf dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır?

Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenar uzunluğunun çarpımıdır.

Bir çemberin çevresi nasıl hesaplanır?

Formül olarak ise çemberin çevresinin hesaplanması 2r*pi olarak belirtilmektedir. Yarıçap çemberin çapının yarı uzunluğu olmaktadır. Yarıçapın İngilizcesi radius olduğu için formülde r harfi olarak gösterilmektedir. Yarıçapı belli olan çemberin çevresi ise 2πr olmaktadır.

Alan M2 nasıl hesaplanır?

Metrekare alan ölçü birimidir. Dört kenarı 1 metre olan bir kare 1 metrekaredir. M2 = en(metre) ile boy’un(metre) çarpımı sonucu çıkan metrekare denir. Örnek; En: 4M Boy: 5M Hesaplama:4M X 5M = 20m2dir.

Üçgenin alan formülü nedir?

Bir üçgenin kenar uzunlukları a, b, c olarak ifade edildiği zaman kosinüs teoremi c2=a2 + b2 – 2abcos(C) şeklinde olmaktadır. Üçgenin alanı bulunurken, üçgenin taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımının 2’ye bölünmesi ile üçgenin alanı bulunmuş olmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *