Başrol Nasıl Yazılır?(Doğru cevap)

Başöğretmen, baş komiser ve başhekim, bu unvanlara örnek olarak gösterilebilir. TDK‘ya Göre Baş Rol Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? Tüm birleşik kelimeler gibi başrol sözcüğü de ayrı değil bitişik yazılmalıdır.

Başrol nasil yazilir TDK?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, başrol şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor. Yani Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı ” başrol “dür.

Başrol oyuncusu nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Baş rol şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Başrol şeklinde olmalıdır.

Başrol birleşik kelime mi?

a. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları: başağırlık, başbakan, başbayan, başçavuş, başeser, başfiyat, başhekim, başhemşire, başkahraman, başkent, başkomutan, başköşe, başmüfettiş, başöğretmen, başparmak, başpehlivan, başrol, başsavcı, başyazar vb.

Yüz ölçümü nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Yüzölçümü şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Yüz ölçümü şeklinde olmalıdır.

Gözardı etmek nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Gözardı etmek şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Göz ardı etmek şeklinde olmalıdır.

Önsezi nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Ön sezi şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Önsezi şeklinde olmalıdır.

Rol mü RÖL mü?

İki kelimeden oluşan başrol sözcüğündeki baş, eski Türkçedir. Oyuncu anlamına gelen rol kelimesi ise dilimize Fransızcadan geçmiştir. Kelimenin orijinal hali ” role ” şeklinde yazılır.

You might be interested:  Patlıcan Nasıl Közlenir?(Soru)

Not etmek nasıl yazılır?

“ Not etmek mi?” yoksa “Notetmek mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Notetmek şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Not etmek şeklinde olmalıdır.

Düpedüz nasıl yazılır?

Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır: apaçık, apak, büsbütün, çepeçevre, çırılçıplak, dümdüz, düpedüz, gömgök, güpegündüz, kapkara, kupkuru, masmavi, mosmor, paramparça, sapasağlam, sapsarı, sırılsıklam, sırsıklam, sipsivri, yemyeşil vb.

Sonuç birleşik kelime mi?

Sonuç kelimesi birleşik bir sözcüktür.

TDK nasıl yazılır?

Ayrıca TDK kısaltması te de ka şeklinde kısaltıldığı için, yine kısaltmanın ekleri yanlış olabilmektedir. Türk Dil Kurumunun Nasıl Yazılır? Burada bu kurumu ifade ederken kesme işareti ile ayırma yapılmaz. Yani; Türk Dil Kurumu ‘nun yazımı yanlış iken, Türk Dil Kurumunun ifadesi doğru yazımıdır.

Arz etmek nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Arzetmek şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Arz etmek şeklinde olmalıdır.

Yer yüzü nasıl yazılır?

Yeryüzü TDK ‘ya Göre Doğru Yazılışı TDK ‘ya göre bu Kelimenin doğru yazılışı ‘ yeryüzü ‘ biçiminde geçmektedir.

Yüz yüze nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Yüzyüze şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Yüz yüze şeklinde olmalıdır.

Adriyatik denizi nasıl yazılır?

Adriyatik Denizi (İngilizce telaffuz: [eɪdriˈætɪk]), Akdeniz’in bir parçası olan ve İtalya Yarımadası ile Balkan Yarımadası arasında kalan uzun bir körfezdir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *